NL / EN

ANBI Stichting Liszt Concours

Stichting Liszt Concours is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN/KvK
Stichting Liszt Concours
RSIN: 810976894
KvK: 30180306

Contactgegevens
Bezoekadres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Postadres:
Postbus 494
3500 AL Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. Henk Broeders, Voorzitter
Dhr. Willem Cramer, Penningmeester
Dhr. Boele Staal, Secretaris
Mw. Paulien Geerdink, lid
Dhr. Ad 's-Gravesande, lid
Dhr. Tom de Swaan, lid

Doelstelling
Doel van de Stichting Liszt Concours is het organiseren van het Internationaale Franz Liszt Pianoconcours. Daarnaast organiseert de Stichting Liszt Concours concerten in binnen- en buitenland voor de Prijswinnaars van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. Ook organiseert de Stichting Liszt Concours masterclasses, festivals en andere activiteiten, in het bijzonder waar het de muziek van componist Franz Liszt betreft.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van de directie en personeel wordt de CAO van de Gemeente Utrecht gevolgd.

Beleidsplan
Voor de periode 2013-2016 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag 2016 van de Stichting Liszt Concours kunt u hier downloaden en de jaarrekening 2016 kunt u hier downloaden.

Internationaal Franz Liszt Pianoconcours 2017

08-09
oktober

Halve finales I

More info

11-12
oktober

Halve-Finales II

More info

14-15
oktober

Halve finales III

More info

18
oktober

Finale Solo

More info

21
oktober

Finale gala-avond
met het Radio Filharmonisch Orkest

More info

22
oktober

Prijswinnaarsconcert
in Concertgebouw Amsterdam

More info

Het Liszt Concours organiseert naast het concours ook Masterclasses en Concertseries.

Read more