NL / EN

ANBI Stichting Liszt Concours

Stichting Liszt Concours is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN/KvK
Stichting Liszt Concours
RSIN: 810976894
KvK: 30180306

Contactgegevens
Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. H. Broeders, voorzitter
Dhr. R. van Lunteren, vicevoorzitter
Dhr. M. Oostendorp, penningmeester
Mw. P. Geerdink
Dhr. A. 's-Gravesande
Dhr. T. de Swaan

Doelstelling
Doel van de Stichting Liszt Concours is het organiseren van het Internationaale Franz Liszt Pianoconcours. Daarnaast organiseert de Stichting Liszt Concours concerten in binnen- en buitenland voor de Prijswinnaars van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. Ook organiseert de Stichting Liszt Concours masterclasses, festivals en andere activiteiten, in het bijzonder waar het de muziek van componist Franz Liszt betreft.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van de directie en personeel wordt de CAO van de Gemeente Utrecht gevolgd.

Beleidsplan
Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag 2017 van de Stichting Liszt Concours kunt u hier downloaden en de jaarrekening 2017 kunt u hier downloaden.

Het Liszt Concours organiseert naast het concours ook Masterclasses en Concertseries.

Read more