NL / EN

ANBI Stichting Vrienden van het Liszt Concours

De Stichting Vrienden van het Liszt Concours is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN/KvK
Stichting Vrienden van het Liszt Concours
RSIN: 007095089
KvK: 41181044

Contactgegevens p/a Stichting Liszt Concours
Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht


Telefoon: 030 - 69 66 144
Email: info@liszt.nl
Website: www.liszt.nl

Bestuur
Dhr. Rob Hilberink, Voorzitter
Mw. Paulien Geerdink, Secretaris
Dhr. Willem Cramer, Penningmeester

Doelstelling
Doel van de Stichting Vrienden van het Liszt Concours is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de Stichting Franz Liszt Concours. Dit doet de Stichting Vrienden van het Liszt Concours o.m. doorde Stichting Franz Liszt Concours financieel, juridisch of beleidsmatig te ondersteunen.

Beloningsbeleid
De functies van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Liszt Concours zijn onbezoldigd.

Beleidsplan
Voor de periode 2018-2020 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag 2017 van de Stichting Vrienden van het Liszt Concours kunt u hier downloaden en de jaarrekening 2017 kunt u hier downloaden.

Het Liszt Concours organiseert naast het concours ook Masterclasses en Concertseries.

Read more